Polityka prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zachowanie poufności danych osobowych i ich właściwa ochrona jest dla MaxFloRec niezwykle ważna. Czujemy się szczególnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w związku z naszą działalnością i chcemy, aby każda osoba odwiedzająca nasz sklep internetowy maxflosklep.pl (dalej: sklep), wiedziała w jaki sposób przetwarzamy jej dane.

W tym celu sporządziliśmy politykę prywatności, która opisuje również sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych wobec nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Z tego względu informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach osób, których dane przetwarzamy.

 

2. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest Mateusz Daniecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mateusz Daniecki Buka z siedzibą w Gdańsku Stanisława Lema 4a/1

(dalej: administrator)

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
listownie na powyższy adres
przez e-mail: biuro@sklep.bukaofficial.com

 

3. PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadkach korzystania ze sklepu wystąpią, co do zasady, cztery podstawy prawne umożliwiające administratorowi przetwarzanie Twoich danych osobowych, a mianowicie:

 1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Twoje dane są bowiem niezbędne m.in. do wykonania zawartej umowy sprzedaży, jeśli dokonałeś zakupów w sklepie i dostarczenia produktów na wskazany adres;
 2. Usprawiedliwiony interes administratora, który dotyczy przypadków, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, co obejmuje m.in. prowadzenie marketingu i promocji produktów dostępnych w sklepie, profilowanie w celu dopasowania oferty marketingowej do Twoich preferencji.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwrócił się do Ciebie administrator (jak w przypadku newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym).
 4. Obowiązek przewidziany przepisami prawa, którego realizacja związana jest również z przetwarzaniem danych osobowych (np. przepisy podatkowe i przepisy o rachunkowości).
 5. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  - umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  - ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
  - prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, dlatego w przypadku:
- przetwarzania danych osobowych na podstawie dane będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę;
- przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
- przetwarzania danych osobowych z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

 

5. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do Twoich preferencji.

 

6. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane jedynie do świadczenia usług i poprawy ich jakości oraz realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem sklepu. Podmioty trzecie, takie jak firmy kurierskie, podmioty obsługujące płatności elektroniczne, przetwarzają dane na podstawie umowy ze administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie.

 

7. TWOJE PRAWA

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
- prawo dostępu do Twoich danych osobowych, dzięki któremu możesz uzyskać informację o tym, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.
- żądania sprostowania Twoich danych osobowych, masz bowiem prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.
- prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, chyba że zachodzą szczególne przypadki ograniczające taką możliwość, jak istnienie przepisu prawa, który nakazuje przetwarzanie danych osobowych, lub sytuacja, w której przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, np. jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych lub
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się ich usunięciu. Jeżeli przetwarzanie zostanie ograniczone to administrator nie może dokonywać na danych innych operacji niż przechowywanie.
- wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy administrator przetwarza Twoje dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym profilowania.
- prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie

 

8. TWOJE ZGODY

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe powyżej).

 

9. SKARGA DO ORGANY NADZORCZEGO
W razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Newsletter
Dołącz do Buka Team i otrzymaj stały rabat 25% na wszystkie artykuły w sklepie oraz inne bonusy :)
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl